Kategoriarkiv: Förbudsmärken

Förbudsmärken

Förbudsmärken

C. Förbudsmärken.
Som namnet antyder anger de förbud mot något, till exempel förbud mot att parkera fordon.
Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. Förbudsområdet kan också avslutas med ett slutmärke eller tilllägstavla.
När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

Förbudsmärken är skall vara runda med en bred röd kant och vit eller gul bakgrund. Mitt i märket sitter en symbol som visar vad förbudet gäller. Undantag är förbud mot att stanna eller parkera som ska ha blå bakgrund. Många av dem har ett rött streck snett tvärs över märket.

Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Detta vägmärke betyder att man förbjuder trafik med motorcykel. Det ingår också moped klass I. Orsaken till att den sätts upp är oftast att motorcyklar bullrar mer än t ex bilar. Det kan vara en plats där man vill undvika buller. Men övriga typer av fordon får köra här som t.ex. buss, bil eller moped klass II.

Detta skylt finns också i många andra EU-länder.

C5. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Förbudet gäller inte påhängsvagn eller släpkärra.

C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Minsta avstånd

Denna skylt används oftast vid t.ex. bro eller vinterväg på sjöis. Skylten är mycket ovanlig och i Sverige förekommer den nästan bara i övre Norrland under vintertid. Orsaken till att avståndet mellan fordonen måste vara långt är den begränsade bärigheten hos en isväg.

C19. Minsta avstånd

Förbud mot sväng i korsning

Dessa skyltar förbjuder sväng åt en viss riktning. Båda varianterna finns i princip i alla EU-länder och de sätts upp vid vägkorsningar om man inte får svänga på ett visst sätt.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

C25a. Förbud mot sväng i korsning, vänster
C25b. Förbud mot sväng i korsning, höger

Hastighetsbegränsning

I hela Europa och många andra länder används en rund förbudsskylt med röd rand och svarta siffror.

Enheten för hastighetsbegränsning är oftast km/h liksom i Sverige. Vägmärket anger den högsta tillåtna hastighet du får köra och gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med vägmärke.

50 km/h är standardgräns i tätbebyggda områden. I många europeiska länder (numera även i Sverige) är det vanligt att ha en upplysningsskylt om tätbebyggt område i stället.

Hastigheter mellan 70 km/h och 100 km/h är bashastighet utanför tätbebyggt område.

Hastigheter mellan 110 km/h och 130 km/h gäller på de flesta motorvägar.

Väglaget, sikten, trafiken och bilens skick tillsammans med din egen körskicklighet är givetvis det som avgör att du många gånger måste hålla en lägre hastighet än hastighetsbegränsning.

C31. Hastighetsbegränsning

Ändamålsplats

Förbud att stanna och parkera för annat ändamål än det som anges. Om endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla. Andra ändamål kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka ändamål som får anges.

C40. Ändamålsplats