Kategoriarkiv: Varningsmärken

Varningsmärken

Varningsmärken

A. Varningsmärken.

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö.

Avståndet mellan varningsmärket och faran kan variera då detta anpassas till den högsta tillåtna hastigheten. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla. Varningsmärken är i Europa utom Irland triangelformade med röd ram och vit eller gul bakgrund.

Varning för djur

Du bör skärpa uppmärksamheten åt sidorna. Sänk farten! Att krocka med ett sådant djur är farligt. Varning för djur brukar anpassas till de djur som kan förväntas i omgivningarna. Risken är störst i gryning och skymning.

A19. Varning för djur, älg
A19-2. Varning för djur, hjortdjur
A19-3. Varning för djur, nötkreatur
A19-4. Varning för djur, häst
A19-5. Varning för djur, ren
A19-6. Varning för djur, får
A19-7. Varning för djur, vildsvin

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Skylten används mest i korsningar med dålig sikt. Man kan  normalt passera korsningen i normal fart, men man får vara uppmärksam och beredd att bromsa. Det tjocka lodräta strecket avser huvudleden och de övriga strecken visar hur korsningen är utformad. Det finns 22 alternativa symboler.

T.ex.

A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Avstånd till plankorsning

Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg.

Märket med tre streck står längst från järnvägskorsningen. Avståndet fram till järnvägen minskar med streckens antal. Den som har 3 streck sitter 150 meter från järnvägen. Nästa skylt med två streck sitter 100 meter från järnvägen och närmast järnvägen sitter skylten med ett streck som sitter 50 meter från järnvägen.

A38. Avstånd till plankorsning, 150 m innan järnvägskorsningen
A38-2. Avstånd till plankorsning, 100 m innan järnvägskorsningen
A38-3. Avstånd till plankorsning, 50 m innan järnvägskorsningen