Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Förbudet gäller för traktor och motorredskap klass II. Denna skylt sätts upp på en del större vägar där det anses olämpligt med långsamgående fordon.

C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

2 thoughts on “Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *