Kategoriarkiv: Tecken av polisman m.fl.

Tecken av polisman med flera

P1. Tecken av polisman.

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

En vägtransportsledare eskorterar tunga, breda och långa transporter. Han eller hon har rätt att ge samma anvisningar som en polisman och du är skyldig att fälja dem.

Stopp

Det betyder att det är stopp för den som kommer framifrån eller bakifrån. Tecken kan även ges med en stoppspade. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.

P1. Stopp

Stopp för den som handflatan är vänd mot. Tecknet kan även ges med en stoppspade.

P2. Stopp

Stopp för den som lyktan är vänd emot.Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

P3. Stopp