Omkörning förbjuden

Förbud att köra om andra motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att omkörningsförbudet upphör.

C27. Omkörning förbjuden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *