Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. De som ska använda gångbanor eller cykelbanor ska använda den och andra trafikanter får ej köra här om inget mer anges.

D6. Påbjuden gång- och cykelbana

9 tankar kring ”Påbjuden gång- och cykelbana

 1. Vad gäller om det inte finns avdelningslinje, ska gående lämna cyklister företräde eller cyklister gående företräde.
  Vilken högsta hastighet gäller för cyklister.

  1. Det finns ingen reglerad högsta hastighet för cyklister, men trafikförordningen anger bashastigheterna högst 50 km/h inom tätbebyggt område. På gång- och cykelväg har vare sig gående eller cyklister företräde.

 2. Vad innebär det om denna skylt har ett rött streck snett över?
  Har utanför oss båda skyltarna på samma stolpe.
  Får man gå eller cykla där ??

 3. Eftersom merparten av dagens cyklister passerar gående i hög fart och helt saknar förmåga att väja eller bromsa för gående bör denna skylt även kräva att passage av gående ska ske med minst 1 m fritt utrymme eller att hastigheten sänkes till gånghastighet vid passage.

  1. På vilken sida går man? Jag går på vänster sida för att möta cyklande som bör cykla på höger.

  1. Ja, den som äger vägen. Normalt är det ju bara kommuner som bygger gång och cykelbanor. Är man markägare och har en privat väg man vill stänga av så skyltar man istället ”motorfordonstrafik förbjuden” med tilläggstavla ”gäller ej fordon med tillstånd”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *