Kategoriarkiv: Tilläggstavlor

Tidsangivelse

Svarta eller vita siffror utan parentes avser månd-fred utom dag före helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser lördag eller dag före helgdag.

Röda siffror avser sön-och helgdag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

T6. Tidsangivelse

Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar så ställer du in klockslaget för tidsbegränsningens början.

Parkeringsskivan placeras väl synligt innanför framrutan. De officiella bestämmelser för användandet av en parkeringsskiva finns på varje parkeringsskivans baksida

(kortform: p-skiva)

T17. Parkeringsskiva