Förbud mot trafik med fordon

Gäller alla fordon i båda riktningar. Detta innebär att man inte ens får cykla där skylten sitter uppsatt. Cykel och moped får dock ledas. Begränsas ofta med tilläggstavlor som anger något fordonsslag som undantas från förbudet. Skylten används i många länder.

C2. Förbud mot trafik med fordon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *