Förbud mot trafik med fordon

Gäller alla fordon i båda riktningar. Detta innebär att man inte ens får cykla där skylten sitter uppsatt. Cykel och moped får dock ledas. Begränsas ofta med tilläggstavlor som anger något fordonsslag som undantas från förbudet. Skylten används i många länder.

C2. Förbud mot trafik med fordon

7 tankar kring ”Förbud mot trafik med fordon

  1. C2 Förbud mot trafik med fordon
   Märket används i första hand vid tillfälliga avstängningar i samband med vägarbete, olyckor, arrangemang eller liknande. I samband med detta ska även avstängningsanordningar användas. Annan användning bör ske mycket restriktivt.
   Har förbud mot trafik med fordon meddelats på genomgående väg, exempelvis i samband med vägarbete, bör förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
   Märket sätts upp för att märka ut förbud enligt LTF.
   Märket kan användas med tilläggstavla T2 och T22. Texter på T22 kan till exempel vara:
   • ”Gäller genomfart”
   • ”Gäller genomfart till … A-gatan”.
   • ”Gäller ej fordon med tillstånd”
   Texten ”Gäller ej behörig trafik” är olämplig eftersom det inte framgår vilken trafik som är behörig. När texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” används ska vilka som har tillstånd specificeras i den lokala trafikföreskriften.

 1. Detta vägmärke är ofta felaktigt uppsatt på privata vägar. Cykeltrafik har inte markägaren rätt att förbjuda, annat än över tomtmark. Rätt vägmärke är C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II.

  1. Var står det att markägaren inte har rätt att förbjuda fordonstrafik på privat väg.? (cykeltrafik)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *