Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Detta vägmärke förbjuder trafik med motorfordon som har flera hjul än två.  Till exempel en bil inte får köra på denna väg där skylten sitter uppsatt. Men man kan köra med  motorcykel och moped, man får inte ha sidvagn.

C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *