Förbud mot att stanna och parkera fordon

Det är förbjudet att stanna eller parkera på den sida av vägen som vägmärket sitter på. Förbudet gäller fram till nästa korsning om inget annat anges. Den används i hela Europa.

C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *