Kategoriarkiv: Andra anordningar

Markeringspil

Vägen svänger kraftigt i pilarnas riktning. Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Denna ska göra trafikanterna extra uppmärksamma på kurvan och hur den sträcker sig.

X1. Markeringspil

Särskild varningsanordning

Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

Vanligtvis är det polisen eller räddningstjänsten som ställer ut denna. Exemplet på bilden är svenskt men liknande anordningar sätts ofta upp även i andra länder då olyckor har inträffat. Svensk polis har även en likadan skylt men med texten ”Polis” som bland annat används vid omfattande trafikkontroller. Texten på anordningen anpassas till orsaken.

X6. Särskild varningsanordning