Förbud mot ridning

Denna skylt förbjuder ridning. Skylten finns oftast där gång-, cykel- och promenadväg börjar. Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.

C14. Förbud mot ridning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *