Förbud mot gångtrafik

Den sätts ofta upp vid vägar med stor trafik där gångtrafik är olämplig, t.ex. i  närheten av motorvägar.

C15. Förbud mot gångtrafik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *