6 thoughts on “Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

  1. Fråga!
    Är jag som bilist förbjuden att trafikera väg där busskylten är uppsatt. Gäller väldigt kort sträck under en bro!

  2. Då det är ett påbudsmärke. innebär inte det att fordon i linjetrafik måste använda det körfältet?

    1. Lasse:

      Påbudsmärke innebär att man måste följa skyltens anvisningar så svaret på din fråga är ja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *