Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Denna skylt förbjuder trafik med fordon lastade med farligt gods.Oftast denna skylt sätts upp på en del vägar i genom städer. Där en olycka med farligt gods skulle kunna bli katastrofal.

C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

One thought on “Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

  1. Pingback: Tunnelkategori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *