Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Denna skylt förbjuder trafik med terrängfordon som t.ex. snöskoter. Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.

C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *