Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket. Denna skylt, som finns i konventionen och i ganska många länder, är sällsynt i Sverige, men förekommer t.ex. på serpentinvägar med extremt skarpa kurvor eller i centrum i städer.

C18. Begränsad fordonslängd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *