Slut på ändamålsplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Andra ändamål kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges.

C41. Slut på ändamålsplats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *