Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsningen gäller bruttovikten för ett fordon. Skylten sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet, särskilt grusvägar eller på lite svagare broar.

C20. Begränsad bruttovikt på fordon

One thought on “Begränsad bruttovikt på fordon

  1. Vägmärket avser fordonen var och ett för sig.

    Så har man exempelvis en lastbil med släp som totalt har en bruttovikt om 24 ton så får man framföra det såtillvida att varken bil eller släp ensamt väger över 12 ton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *