Förbud mot trafik med tung lastbil

Förbudet gäller lastbilar med totalvikt över 3,5 ton. Den sätts upp på en del mindre vägar där det anses olämpligt med tung trafik.

C7. Förbud mot trafik med tung lastbil

One thought on “Förbud mot trafik med tung lastbil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *