Kategoriarkiv: Påbudsmärken

Påbudsmärken

Påbudsmärken

D. Påbudsmärken.

Påbudsmärken talar om vad du måste göra. Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken är runda med en tunn vit kant och blå bakgrund. Mitt i märket sitter alltid en symbol som visar vad påbudet handlar om. Oftast är det en pil, som visar vilken väg man ska köra.

De börjar, precis som förbudsmärken, att gälla vid märket och gäller sedan fram till nästa korsning. Påbudet kan också avslutas med ett slutmärke eller tilläggstavla.

Påbjuden körriktning

Dessa skyltar visar vilka alternativ det finns mellan att köra rakt fram, eller svänga till vänster eller höger. Ett eller två alternativ visas. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

D1. Påbjuden körriktning, vänster
D1-2. Påbjuden körriktning, höger
D1-3. Påbjuden körriktning, rakt fram
D1-4. Påbjuden körriktning, vänstersväng
D1-5. Påbjuden körriktning, högersväng
D1-6. Påbjuden körriktning, rakt fram eller vänstersväng
D1-7. Påbjuden körriktning, rakt fram eller högersväng
D1-8. Påbjuden körriktning, häger eller vänstersväng

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
D12-2. Bokstaven anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven