Ändamålsplats

Förbud att stanna och parkera för annat ändamål än det som anges. Om endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla. Andra ändamål kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka ändamål som får anges.

C40. Ändamålsplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *