Begränsat axeltryck

Denna skylt sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet och på lite svagare broar. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

C23. Begränsat axeltryck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *