Vändplats

Denna plats är avsedd för vändning och det är förbudet att parkera fordon.

Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

C42. Vändplats

3 tankar kring ”Vändplats

  1. Har just passerat en vändplats på en gata som fortsätter i körriktningen på andra sidan av vändplatsen. Blev stoppad av polisen med hänvisning att man skall vända på en vändplats, inte fortsätta även om det finns en gata som forsätter. Ingen markering om att det var infart förbjuden, gång- eller cykelbana fanns vid platsen. Ingen kantsten som markerar slutet på bilvägen. Stämmer det att man MÅSTE vända vid en vändplats om en sån skylt finns?

  2. Hur långt innan vändplatsen skall skylten vara uppsatt. I detta fallet är det 20 m.
    Ingen markering att det är slut på vändplatsen.

  3. Hej
    Jag bor i ett villakvarter med en vändzon längre ner på gatan. Skylten sitter på vänster sida får den göra de eller den måste sitta på höger sida ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *