Vändplats

Denna plats är avsedd för vändning och det är förbudet att parkera fordon.

Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

C42. Vändplats

1 tanke kring ”Vändplats

  1. Har just passerat en vändplats på en gata som fortsätter i körriktningen på andra sidan av vändplatsen. Blev stoppad av polisen med hänvisning att man skall vända på en vändplats, inte fortsätta även om det finns en gata som forsätter. Ingen markering om att det var infart förbjuden, gång- eller cykelbana fanns vid platsen. Ingen kantsten som markerar slutet på bilvägen. Stämmer det att man MÅSTE vända vid en vändplats om en sån skylt finns?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *