Begränsad boggitryck

Boggi är två axlar med mindre än 2 meter inbördes avstånd. Den sätts upp på en del mindre vägar och svagare broar. Den finns inte så många fler länder och inte i FN-konventionen. Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

C24. Begränsad boggitryck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *