Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Förbudet gäller fram till nästa korsning om inget annat anges. Den används i hela Europa, utom på Irland.

C35. Förbud mot att parkera fordon

One thought on “Förbud mot att parkera fordon

  1. Jag saknar information om vad som gäller vid zon-skyltning. Speciellt om tillåten parkering i område med zon-skyltat p-förbud. Behövs markerad p-ruta för varje p-plats eller räcker det med p-skylt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *