Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Förbudet gäller fram till nästa korsning om inget annat anges. Den används i hela Europa, utom på Irland.

C35. Förbud mot att parkera fordon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *