Förbud mot omkörning med tung lastbil

Skylten talar om att tunga lastbilar med totalvikt över 3, 5 ton inte får köra om andra motordrivna fordon med fler hjul än två. Omkörningsförbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att förbudet upphör.

C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil

2 thoughts on “Förbud mot omkörning med tung lastbil

  1. I vissa enstaka fall finns en tilläggstavla som talar om att omkörningsförbudet även gäller buss (då endast tung buss). Omkörningsförbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att förbudet upphör.

    Svaret blir då nej då ingen tilläggstavla finns på bild. Jag fick frågan på provet.
    Med vänlig hälsning,
    Christer

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *