Förbud mot omkörning med tung lastbil

Skylten talar om att tunga lastbilar med totalvikt över 3, 5 ton inte får köra om andra motordrivna fordon med fler hjul än två. Omkörningsförbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att förbudet upphör.

C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil

6 tankar kring ”Förbud mot omkörning med tung lastbil

  1. I vissa enstaka fall finns en tilläggstavla som talar om att omkörningsförbudet även gäller buss (då endast tung buss). Omkörningsförbudet gäller tills det kommer en skylt som talar om att förbudet upphör.

    Svaret blir då nej då ingen tilläggstavla finns på bild. Jag fick frågan på provet.
    Med vänlig hälsning,
    Christer

  2. Vad gäller när det är kö, t.ex. på Södra länken i Stockholm där dessa skyltar finns?
    Märket i sig säger ju inte att lastbilar inte får åka i vänsterfil, bara att de inte får köra om. Är hastighetsgränsen max 70 ska man välja det lämpligaste körfältet, inte nödvändigtvis det högra. Om man därför ligger i det vänstra körfältet och det är köer där den vänstra kön rullar fortare kan det rimligtvis inte vara förbjudet att följa med den, eller?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *