Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket. Den brukar finnas på platser med begränsad fordonsbredd och där en del bredare fordon kan överskrida detta mått, t.ex. på vägarbeten på motorvägar.

C16. Begränsad fordonsbredd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *