Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Denna skylt förbjuder trafik med alla typer av motorfordon förutom moped klass II, om det inte finns en tilläggstavla som talar om att förbudet även gäller.

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

One thought on “Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

  1. Vem har rätt att sätta upp märket? Vem har rätt att anmäla överträdelse? Vad blir påföljden vid överträdelse?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *