Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Denna skylt förbjuder trafik med alla typer av motorfordon förutom moped klass II, om det inte finns en tilläggstavla som talar om att förbudet även gäller.

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

En tanke kring ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

  1. Vem har rätt att sätta upp märket? Vem har rätt att anmäla överträdelse? Vad blir påföljden vid överträdelse?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *