Kategoriarkiv: Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken

F. Lokaliseringsmärken.

Vägvisningen hjälper dig inte bara att hitta rätt, men ibland berättar den också något om vad slags väg eller färdmål du är på väg till. Lokaliseringsmärken brukar ha olika bakgrundsfärg beroende vägens formella status.  Gul för enskild väg, grön för motorväg eller motortrafikled, vit för mål inom tätorten, och blå i övriga fall. Det finns särskilda bruna märken för turistmål, samt mörkblå för cykelvägar.  Det finns också en särskild serie lokaliseringsmärken för serviceställen som post, restaurang, bensin m.m.

Vägvisare

Vägvisningen hjälper dig inte bara att hitta rätt. Ibland berättar den också något om vads slags väg eller färdmål är på väg till.

F5. Vägvisare, allmän väg

Denna sätts upp i vägkorsningar och den blå färgen visar att vägen som den hänvisar till är allmän väg. För vissa länder gäller blå färg att detta är allmän väg. Färgen kan skilja sig beroende på land. Avståndet anges i hela kilometer.

F5-2. Vägvisare, motorväg och motortrafikled

Denna skylt är en vägvisare för motorväg och motortrafikled. De kan sitta längs med motorvägen och visa på dess fortsättning, medan skyltar som visar avfarternas mål kan ha landsvägsfärg.

F5-3. Vägvisare, enskild väg

Denna sätts upp i vägkorsningar och den gula färgen visar att vägen som den hänvisar till är enskild väg.

F5-4. Vägvisare, inrättning

För lokala inrättningar som turistbyrå, polis, järnvägstation etc finns svartvita vägvisare. Dessa har text i små bokstäver.

F5-5. Vägvisare, lokalt mål

Sätts upp för att hjälpa dig att hitta lokal mål som tex stadsdelar, finns i vissa större tätorter svart vita skyltar med text i stora bokstäver.

F5-6. Vägvisare, arrangemang

Denna skylt är en vägvisare som visar tillfälliga arrangemang. Det kan handla om idrottstävlingar, mässor utställningar och annat.

Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.

F28. Parkeringshus