Förbud mot U-sväng

Denna skylt förbjuder vändning på väg. Den kallas också som U-sväng. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

C26. Förbud mot U-sväng

2 thoughts on “Förbud mot U-sväng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *