Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Högsta tillåtna hastigheten angiven i grått – och fyra svarta snedgående streck mot gul botten, vilket betydde fri hastighet utanför tättbebyggt område och högst 50 km/h inom tättbebyggt område.

C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *