Begränsad fordonshöjd

Denna skylt talar om vad som är den maximala höjden för ett fordon för att passera. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket. Denna skylt används när den fria höjden är lägre än 4, 5 meter.

C17. Begränsad fordonshöjd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *