Förbud mot sväng i korsning

Dessa skyltar förbjuder sväng åt en viss riktning. Båda varianterna finns i princip i alla EU-länder och de sätts upp vid vägkorsningar om man inte får svänga på ett visst sätt.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

C25a. Förbud mot sväng i korsning, vänster
C25b. Förbud mot sväng i korsning, höger

5 thoughts on “Förbud mot sväng i korsning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *