Bärighetsklass

Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton.

C22. Bärighetsklass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *