Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Det betyder att det är förbudet att åka med cykel samt moped. Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. Skylten finns i många europeiska länder. Den visar alltid en cykel utan en cyklist på.

C10. Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *