Flera farliga kurvor

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning. Den kan ange vägsträckans längd med tilläggstavla.

A2-1
A2. Varning för flera farliga kurvor, den första till vänster
A2-2. Varning för flera farliga kurvor, den första till höger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *