Varning för mötande trafik

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna. Skylten förekommer även om en gata som varit enkelriktad upphör att vara det och mötande trafik förekommer.

A25. Varning för mötande trafik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *