Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik är tillåten. Cyklar och andra fordon är inte tillåtna om det inte finns något mer påbudsmärke. Hästfordon och andra fordon med dragdjur är dock tillåtna. Skylten är vanlig i närheten av ridskolor.

D8. Påbjuden ridväg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *