Etikettarkiv: järnvägskorsning

Avstånd till plankorsning

Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg.

Märket med tre streck står längst från järnvägskorsningen. Avståndet fram till järnvägen minskar med streckens antal. Den som har 3 streck sitter 150 meter från järnvägen. Nästa skylt med två streck sitter 100 meter från järnvägen och närmast järnvägen sitter skylten med ett streck som sitter 50 meter från järnvägen.

A38. Avstånd till plankorsning, 150 m innan järnvägskorsningen
A38-2. Avstånd till plankorsning, 100 m innan järnvägskorsningen
A38-3. Avstånd till plankorsning, 50 m innan järnvägskorsningen