Varning för lågt flygande flygplan

Märket varnar om att lågt flygande flygplan kan flyga över vägen. Den finns oftast i närheten av flygplatser, den kan också förekomma nära vissa militära områden. Planet kommer alltid från höger.

A23. Varning för lågt flygande flygplan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *