One thought on “Utsträckning

  1. vad menas utsträckning förbud stanna och parkera Gäller till märketvad betyder att man ej få stanna bilen eller parkera innan märket men ok efter?

    har en fråga till i en skarp kurva vilken är största risken mötande trafik eller fotgängare

    tacksam för svaret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *