Varning för stenskott

Skylten varnar om att det finns risk för stenskott på vägen. Du måste ha en låg fart vid möte. Avstånd framåt och undvik omkörning.

Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

A11. Varning för stenskott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *