Varning för ridande

Märket varnar om ridväg som finns i närheten eller på vägen som trafikant bör du då ta extra hänsyn då hästar kan bli farliga om de blir skrämda av trafiken. Du får inte heller tuta i närheten av hästen.

A18. Varning för ridande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *