Påbjuden cykelbana

Märket anger en bana som är avsedd för trafik med cykel och moped klass II. Moped klass I och andra fordon får dock inte använda cykelbanan om inte något mer anges.

D4. Påbjuden cykelbana

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *