Påbjuden cykelbana

Märket anger en bana som är avsedd för trafik med cykel och moped klass II. Moped klass I och andra fordon får dock inte använda cykelbanan om inte något mer anges.

D4. Påbjuden cykelbana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *