Brant lutning

Bromssträckan blir längre. Växla eventuellt ner för att spara bromsarna. Siffran anger lutningen i procent.

A3. Varning för nedförslutning
A4. Varning för stigning

9 tankar kring ”Brant lutning

 1. @Palle: Det är förhållandet mellan höjdmeter och längdmeter, om du tänker dig att en backe som en rätvinklig triangel där basen är längdmeter, höjden är höjdmeter och hypotenusan är själva vägen som du färdas på. En lutning på 10% innebär att för varje meter som du färdas i längdriktningen så stiger (eller sjunker om det är nedförsbacke) du med 10%, alltså en decimeter. För en backe med basen 100 meter så skulle en lutning på 10% innebära att när du nått toppen så har du stigit med 100 * 0,1 = 10 meter.

  Att man mäter lutning i procent istället för i grader kan bero på lite olika saker, till exempel är det lättare att beräkna hur stor kraften från gravitationen blir som vill dra dig nerför backen. Om en bil väger 1000 kg och färdas uppför en backe som lutar 10%, så blir kraften från gravitationen som bilen måste arbeta mot lika med massan * gravitationen * lutningen (alltså 10%). För en bil med massan 1500 kg blir det följande:

  1500 * 9,8 * 0,1 = 1470 Newton.

  Så för att färdas uppför backen i konstant hastighet krävs det att bilen kan leverera minst 1470 Newton, och omvänt om bilen ska färdas nedför backen i konstant hastighet så krävs det att bilen kan bromsa med en kraft på minst 1470 Newton.

  1. så en backe med 45° skule anges med 100%, då den stiger 100m i höjd efter 100m (vågrätt), och vägen/hypotenusan är 141m lång.

   1. Till pugan.
    Läs inlägget från sign. ”Erik” en gång till så lär du dig mer trigonomi 😉
    Bl.a. att en rät vinkel är 90 grader och i ovanstående exempel då motsvarar 100%.

    1. Till Thomas.
     Användaren ”pugan” har absolut rätt.
     En 90 graders lutning skulle motsvara oändligt hög procent-lutning, då du aldrig kommer framåt, bara uppåt. Matematiskt: x/0=∞, där x är stigningen.
     Om du läser inlägget från ”Erik” igen så lär du dig mer om trigonometri. (!)
     En 45 graders lutning motsvarar 100% eftersom då du kört 1 meter framåt har du även kommit 1 meter uppåt.

  2. Första hälften av Eriks förklaring är korrekt om det är TAN som är definitionen.
   Andra hälften av Eriks förklaring är korrekt om det är SIN som är definitionen.
   Halva förklaringen är alltså felaktig, men jag vet inte VILKEN halva.

   Jag googlade detta ämne bara för att få veta vilken av de två möjliga definitionerna som gäller: SIN eller TAN. Båda är rimliga på sitt sätt. Och för små vinklar blir skillnaden liten men jag vill ändå veta vad som gäller. Jag tycker det är fruktansvärt irriterande att det är så oklart.

   Jag har läst 20-30 svar i olika forum, och visserligen har det fått mig att KÄNNA mig klokare, men jag har inte BLIVIT klokare. Jag vill inte gissa själv, men här är vad andra verkar gissa:
   Flest gissar på TAN (vilket ger 100%=45°).
   Något färre gissar på SIN (vilket ger 100%=90°).
   Några enstaka gissar på någon linjär omvandling mellan grader och procent.

   1. Kanske följande kan vara till hjälp:

    Säg att vi känner lutningsvinkeln, x. Den är numera lätt att mäta med en mobiltelefon på en rak regel i backen. Då gäller följande:

    Lutning angiven i procent:
    L(%)=100*tan(x)

    Om vi inte kan mäta vinkeln så kan vi i stället mäta sträckor. Man tänker sig en rätvinklig triangel med hypotenusan längs backen. Då får vi en vertikal kateter, med längden h och en horisontell kateter med sträckan s. Lite knepigt är det att mäta utan avvägningsinstrument men en hygglig uppfattning får man med tumstock, måttband, vattenpass och raka reglar.

    Lutningen angiven i procent kan vi då beräkna som:
    L(%)=100*h/s

    …och det stämmer ju bra med definitionen av tan(x), nämligen
    tan(x)=h/s

    Från den mätningen kan vi också beräkna vinkeln med formeln:
    x=arctan(h/s) (finns i kalkylatorn hos flertalet mobiltelefoner)

    Vad beträffar Eriks (tidigare inlägg) beräkning av kraften på en bil i en x graders lutning, så är den inte rätt, annat än för små vinklar. Den korrekta resulterande kraften F på bilen är:
    F=m*g*sin(x)
    medan Erik föreslår att
    F=m*g*tan(x)

 2. Vad krångligt det blir.

  ”Lutningar används i kombination med konkava och konvexa
  vertikalkurvor för att anpassa vägens linjeföring till
  höjdskillnader i terrängen. Lutningens storlek anges i
  förhållande till horisontalplanet och mäts i %. Lutningen är
  negativ nedför i längdriktningen.”
  Hämtat från TRV ”Hela begrepp och grundvärden”

  Eftersom det är förhållandet i horisontalplanet som mäts och inte längden på nedfarten kan det ALDRIG bli tal om varken sin eller cos, eftersom dessa behöver ett värde på hypotenusan.

  Att man räknar i procent är för att det är lika överallt.
  Grad som vinkelenhet har flera undersystem.
  * Vi har det systemet där en cirkel har 360° som baseras på bland annat solsystemet.
  * Vi har Radian som används i matematiken. Radianen är även Internationella måttenhetssystemets vinkelenhet.
  * Vi har även Nygrader i form av Gon. Gon-systemet baseras på det metriska systemet. En cirkel har då 400°. Detta system är inte så populärt, dock gillar Lantmätarna detta system. I och med att en lutande väg ingår i lantmätarnas område så hade en lutning angivet i grader således baserats på Gon-systemet.

  Hoppas att det blev lite mindre krångligt.

  1. Äntligen en definition efter alla dessa år!

   https://www.trafikverket.se/contentassets/1acefe1dc6ea404fbc9e283848c0ca41/riktlinjer_for_utmarkning_med_varningsmarke.pdf

   Det skulle också kunna uttryckas så här:

   lutning i procent = 100·k = 100·tan(v)

   där k är riktningskoefficienten och v vinkeln för lutningen.

   Detta innebär att en lutning på 45° motsvarar lutning 100% och att en väg eller järnväg skulle kunna ha lutning på t.ex. 110% som t.ex. Stoosbanan i Schweiz, https://urplay.se/program/211825-omojliga-jarnvagar-naturens-utmaningar (vilket motsvarar nästan 48°).

   Mvh P-D

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *