Brant lutning

Bromssträckan blir längre. Växla eventuellt ner för att spara bromsarna. Siffran anger lutningen i procent.

A3. Varning för nedförslutning
A4. Varning för stigning

5 thoughts on “Brant lutning

 1. @Palle: Det är förhållandet mellan höjdmeter och längdmeter, om du tänker dig att en backe som en rätvinklig triangel där basen är längdmeter, höjden är höjdmeter och hypotenusan är själva vägen som du färdas på. En lutning på 10% innebär att för varje meter som du färdas i längdriktningen så stiger (eller sjunker om det är nedförsbacke) du med 10%, alltså en decimeter. För en backe med basen 100 meter så skulle en lutning på 10% innebära att när du nått toppen så har du stigit med 100 * 0,1 = 10 meter.

  Att man mäter lutning i procent istället för i grader kan bero på lite olika saker, till exempel är det lättare att beräkna hur stor kraften från gravitationen blir som vill dra dig nerför backen. Om en bil väger 1000 kg och färdas uppför en backe som lutar 10%, så blir kraften från gravitationen som bilen måste arbeta mot lika med massan * gravitationen * lutningen (alltså 10%). För en bil med massan 1500 kg blir det följande:

  1500 * 9,8 * 0,1 = 1470 Newton.

  Så för att färdas uppför backen i konstant hastighet krävs det att bilen kan leverera minst 1470 Newton, och omvänt om bilen ska färdas nedför backen i konstant hastighet så krävs det att bilen kan bromsa med en kraft på minst 1470 Newton.

  1. så en backe med 45° skule anges med 100%, då den stiger 100m i höjd efter 100m (vågrätt), och vägen/hypotenusan är 141m lång.

   1. Till pugan.
    Läs inlägget från sign. “Erik” en gång till så lär du dig mer trigonomi 😉
    Bl.a. att en rät vinkel är 90 grader och i ovanstående exempel då motsvarar 100%.

    1. Till Thomas.
     Användaren “pugan” har absolut rätt.
     En 90 graders lutning skulle motsvara oändligt hög procent-lutning, då du aldrig kommer framåt, bara uppåt. Matematiskt: x/0=∞, där x är stigningen.
     Om du läser inlägget från “Erik” igen så lär du dig mer om trigonometri. (!)
     En 45 graders lutning motsvarar 100% eftersom då du kört 1 meter framåt har du även kommit 1 meter uppåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *