Varning för långsamtgående fordon

Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen. Det innebär att fordonet är konstruerat för en hastighet v högst 30, 40 eller 45 km /h.

A31. Varning för långsamtgående fordon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *