Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Skylten används mest i korsningar med dålig sikt. Man kan  normalt passera korsningen i normal fart, men man får vara uppmärksam och beredd att bromsa. Det tjocka lodräta strecket avser huvudleden och de övriga strecken visar hur korsningen är utformad. Det finns 22 alternativa symboler.

T.ex.

A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

4 tankar kring ”Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

  1. När den säger ”men man får vara uppmärksam och beredd att bromsa”, vad anses där? Eftersom man har företräde, men ändå måste se upp eventuellt väja?

    Vem anses ha fel om det sker en olycka där ett fordon som kommit från anslutande väg med väjningsplikt kör in i någon som kommer i normal fart? Har personen som haft företräde gjort något fel?

  2. Avsikten är att minska olycksrisken, oavsett vem som har rätt eller fel i händelse av olycka.

      1. Om du kommer från vägen där den här skylten sitter måste du fortfarande väja för trafik som kommer mot dig på samma väg (svängningsregeln) men trafiken på vägen du svänger in på har väjningsplikt mot dig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *