Varning för järnvägskorsning med bommar

Denna skylt används i stort sett alla europeiska länder. Den varnar om att vägen korsar en järnväg med bommar. Gäller även spårväg.

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *