Varning för flerfärgssignal

Var beredd att stanna längre fram. Denna skylt förekommer oftast där trafiksignaler kan komma oförberett. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

A22. Varning för flerfärgssignal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *